Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (varhaiskasvatus ja perhetoiminta 180 osp)

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalalta valmistuu lastenohjaajia, jotka työskentelevät kasvatus- ja ohjaustehtävissä huolehtien lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Tutkinto on mahdollista suorittaa työelämäpainotteisesti joko oppisopimuksella tai monimuoto-opintoina.

Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraava haastattelupäivä järjestetetään 8.5.2024.

Opintojen aikana opit kohtaamaan ammatillisesti erilaisia ohjattavia, suunnittelemaan ja toteuttamaan varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa, edistämään lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä toimimaan moniammatillisesti ja tekemään työtä perheiden kanssa. Opintojen kesto on noin 3 vuotta. Aiemmin hankittu osaaminen lyhentää opiskeluaikaa.

Mikäli sinulla on työpaikka ja haet oppisopimuskoulutukseen, opintojen aloitus joustavasti.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteet löytyvät ePerusteista.

Opiskelijana nautit monista opiskelijoille kuuluvista eduista kuten vaikkapa kampuksen hyvistä harrastusmahdollisuuksista. Lisäksi opetus, internaatissa asuminen sekä ruokailu ovat perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Väyläopinnot

Kaso-opiskelijan väyläopinnoilla Humakissa opiskelija täydentää perustutkinnon opintojaan Humakin avoimen AMK:n tarjonnassa olevilla yhteisöpedagogi (AMK) opintojaksoilla korkeakoulutasoisiksi opinnoiksi ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan.  

Haapaveden Opisto tekee yhteistyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa tarjoten kasvatus- ja ohjausalan (KASO) opiskelijoilleen Humakin opintoja 30 op verran väyläopintoina.

Väyläopintojen laajuus on 30 opintopistettä. Opinnot opiskeltuaan, opiskelija voi hakea Humakiin erillishaussa. Haussa painotetaan opintomenestystä ja tullessaan valituksi, väyläopinnot hyväksiluetaan (ahot-prosessi) osaksi tutkintoa. Opiskelijalle tehdään Humakissa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka mukaisesti hän jatkaa AMK-opintojaan. 

Väylät-opinnoissa opiskelija saa ohjausta opinnoissaan lukuvuoden ajan sekä Kasvatus- ja ohjausalan lehtorilta että Humakin lehtorilta. Humak-valmennus tapahtuu verkossa.

Opinnoissa hyödynnetään sekä opiston pienryhmää että kaikkien väylä-opiskelijoiden muodostamaa opiskelijayhteisöä. Opiskelu tapahtuu osin itsenäisinä tehtävinä, osin ryhmätehtävinä. Opiskelun suunnittelussa hyödynnetään kaso-opintojen projekteja ja opintojaksoihin liittyviä toteutuksia. Tehtävät voivat olla myös puhtaasti verkkotehtäviä, joihin opiskelija osallistuu haluamanaan hetkenä lukuvuoden aikana.

Hae opiskelemaan

Ota yhteyttä

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*

Yhteystiedot

Opiskelijahakuihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin.

ApulaisrehtoriKeskimaa Sarisari.keskimaa@haapop.fi+358408680314
KoulutuspäällikköTörmä Tiina tiina.torma@haapop.fi+358408682266