Haapaveden Opisto panostaa opiskelijan hyvinvointiin

Hyvinvointi on perusta kaikelle oppimiselle ja henkilökohtaiselle kasvulle. Haapaveden opisto panostaa opiskelijoiden hyvinvointiin monin tavoin, luoden turvallisen ja kannustavan oppimisympäristön.

Opiskeluaikana opiskelijalle saattaa tulla jaksoja, jolloin hän tarvitsee lisätukea opiskeluun tai henkilökohtaisen elämän haasteisiin. Opiskeluhyvinvointia tukevat palvelut ovat opiskelijoiden käytössä koko opiskelun ajan.

Haapaveden Opisto sitoutuu opiskelijoiden hyvinvointiin ja tarjoaa heille kattavan tukiverkoston. Opiston yhteisö ja ammattitaitoiset henkilökunta ovat hyvin auttamishaluisia ja valmiita tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia ja luomaan heille turvallisen ja innostavan oppimisympäristön. Henkilökohtaisissa tapaamisissa neuvonnan ja ohjauksen lisäksi etsitään yhdessä uusia näkökulmia ja välineitä hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi.

Opiskelijahuolto

Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiston opiskelijahuolto toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskelijahuoltona.

Yhteisöllinen opiskelijahuolto perustuu monialaiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa. Opiskelijahuoltoryhmät ja ohjausryhmät suunnittelevat, kehittävät ja arvioivat opiskeluhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. Yksilökohtainen opiskelijahuolto puolestaan keskittyy opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin. Asiantuntijaryhmät määrittelevät tarvittavat tukitoimet ja toteuttamistavat opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin ja opintojen tukemiseksi.

Opistolla on myös pedagogisen tuen ryhmä, joka tarjoaa erityistä tukea opiskelijoille. Ammatillisen kasvun ja erityisen tuen asiantuntijaryhmä tukee opiskelijoita niin yksittäisissä konsultointitilanteissa kuin opintojen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Monta auttavaa kättä

Erityisopettaja tarjoaa ohjausta ja tukea opintojen etenemiseen.

Yhteisökasvattaja auttaa harrastusten, asumisen ja arjen taitojen kanssa.

Kuraattori tarjoaa ohjausta ja tukea erilaisissa opiskelun haasteissa.

Terveydenhoitaja tukee terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Hyvinvointipalvelut ovat olennainen osa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemista. Älä siis epäröi pyytää apua haasteiden edessä, auttajia on monia!

Yhteystiedot

Opiskelijan hyvinvointiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin:

Lehtori, opinto-ohjaajaHumalainen Pirjopirjo.humalainen@haapop.fi+358408682260
TerveydenhoitajaHäkki Katikati.hakki@pohde.fi+358447591428