Yleistä

Monikulttuurisen neuvonnan kehittämishankkeella luodaan Oulun eteläisen alueelle sen alueellisiin tarpeisiin vastaava ohjaus- ja neuvontapalvelu, jossa yhdistyvät niin alueen maahanmuuttajien kuin työnantajien toiveet. Alueella aiemmin toiminut Tupa-hanke loi toiminnalle hyvän pohjan ja yhteistyöverkostot, joiden kautta toimintaa kehitetään ja monipuolistetaan edelleen palvelemaan entistä laajempaa kohdejoukkoa.

Hankkeen toimialueena ovat kaikki alueen seutukunnat, yhteensä 14 kuntaa. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat alueen työnantajat ja koko Oulun eteläisen alueen ulkomaalaistaustainen väestö riippumatta maassa olon kestosta tai maahantulon ajankohdasta tai syystä. Toissijaisena kohderyhmänä ovat lisäksi muut maahanmuuttajia työssään kohtaavat toimijat kuten viranomaiset, kolmas sektori, seurakunnat sekä alueen kantaväestö.

Hankkeen kautta autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Tavoitteena on tehdä monikulttuurisuuteen liittyvät asiat helpoksi, luonnolliseksi osaksi yritysten jokapäiväistä toimintaa. Maahanmuuttajille hanke tarjoaa apua työllistymiseen ja kotoutumiseen liittyvissä arjen kysymyksissä sekä edesauttaa maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaamista.

Hanke toimii ajalla 1.1.2015 – 31.12.2017. Hanke on ESR -rahoitteinen ja rahoituksen myöntäjänä on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat myös Haapavesi-Siikalatvan-, Nivala-Haapajärven- ja Ylivieskan seutukunnat sekä Haapaveden opisto.

Maahanmuuttajataustaisia opettavien osaamisen kehittäminen MOONA-hanke