Digimajakka ja digiluotsi

Digimajakka koordinoi, kouluttaa, ohjaa ja yhteinäistää hankeoppiloitusten digitaalisen opetuksen käytänteitä. Verkkopedagogiikan kehittämisessä tehdään yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa. Yhtenäistämistyön tuloksena syntyy vuorovaikutteinen digitaalisen oppimisen ympäristö, jossa verkkokurssien ja liveopetuksen avulla opiskelija voi opintojensa aikana profiloitua sellaisilla taidoilla, jotka hän katsoo tarpeellisiksi työelämätaidoiksi työllistymisen ja ammattitaidon vahvistumisen näkökulmasta. Tällaisia kursseja voivat olla esimerkiksi läpi opintojen jatkuvat ohjatut yrittäjyysopinnot ja/tai opintojen aikana toteutettavat kulttuuriopinnot sekä taito- ja taideaineiden opinnot ja projektit tai vapaa-aikaa ja opiskelijahyvinvointia vahvistavat kurssit, projektit ja produktiot. Pedagogisesti hyvin suunniteltu oppimisympäristö nopeuttaa opiskelijan ohjausta sekä opiskelijan opintojen etenemistä ja valmistumista.

Digimajakka järjestää hankkeessa syntyvistä toimintamalleista, jotka ovat hankeoppilaitosten käytännössä testaamia, perehdytyskoulutusta digimajakkayhteistyöstä kiinnostuneilla oppilaitoksille. Koulutukset mahdollistavat uusien oppilaitosten osallistumisen yhteistyöoppilaitoksena digimajakkatoimintaan. Yhteistyöllä ja yhteisillä käytänteillä rakentuva verkko-opetus vahvistaa Oulun eteläisen alueen verkko-oppimiskulttuuria ja pedagogiikkaa.

Kumppanuuskampus-hanke