Yrittäjyysmajakka ja yrittäjyysluotsi

Yrittäjyysmajakan tavoitteena on luoda pedagoginen ympäristö, jossa opiskelijat voivat opiskella yrittäjyyttä tai työskennellä monialaisesti oppilaitosrajat ylittävissä yhteistyöprojekteissa sekä yrityskentällä, että kulttuuritoimijoiden kanssa.

Yrittäjyysmajakkaan perustetaan yhtenä hankkeen tuloksena pedagoginen kulttuuriyrittäjyyden osuuskunta joka on oppimista, opetusta ja yrittäjyyttä tukeva työelämälähtöinen oppimisympäristö. Osuuskunnan tarkoituksena on toimia opiskelijoiden ja kurssilaisten sekä ammattilaisten yhteistyöverkostona, joka tarjoaa jäsenille puitteita yrittäjyyden oppimiseen ja harjoittamiseen, palvelujen tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen sekä markkinointiin ja myyntiin. Osuuskunta on nivelvaihe kohti yrittäjyyttä, jossa voi testata omaa liikeideaansa ja kykyä toteuttaa omia projekteja.

Kumppanuuskampus-hanke