Suoraan töihin – Ulkomaalaisten työntekijöiden keskitetyt palvelut (SOMPA)

Toteutusaika: 1.3.2023 – 28.2.2026

Rahoittava viranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

Hankkeen tehtävänä on helpottaa työvoima- ja osaajapulaa aktiivisella rekrytoinnilla maassa olevien maahanmuuttajien keskuudessa. Hanke tarjoaa palveluita, joiden kautta työnantajat ja työtä vailla olevat autetaan löytämään toisensa. Maahanmuuttajia autetaan henkilökohtaisella tasolla aloittamaan työelämässä ja elämässään Suomessa mm. järjestämällä neuvontapalveluita, auttamalla kotoutumisessa sekä kartoittamalla maahanmuuttajien kielitaitoa ja osaamista. Kaiken toiminnan tavoitteena on mahdollisimman nopea siirtyminen työelämään. Jo työssä olevia maahanmuuttajia autetaan kotoutumaan ja integroitumaan Suomeen, jos esimerkiksi kielitaito tai suomalaisen yhteiskunnan tuntemus eivät ole riittävällä tasolla.

Hankkeen osatoteuttajana Haapaveden Opisto suunnittelee ja toteuttaa hankkeelle sen kohderyhmää ja alueen työelämää palvelevia yksilöllisiä koulutuksia. Koulutuksen avulla edistetään hankkeeseen osallistuvien maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä alueelle. Koulutussuunnittelussa huomioidaan paikallisen työelämän toiveet ja tarpeet. Näin tuetaan pitkäjänteisesti paikallista työllistymistä ja vahvistetaan alueellisesti osaavan työvoiman saatavuutta.

Lisätietoja Haapaveden Opiston osalta:

Hankkeen projektikoordinaattori Elina Hiiva, elina.hiiva@haapop.fi, 040 868 2569
Hankkeen koulutussuunnittelija Anne Pentinlehto, anne.pentinlehto@haapop.fi, 040 868 2741