Toteutusaika: 1.12.2023 – 31.12.2024 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija: Turun kaupunki 

Hankkeessa tuotetaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli ammatillisen koulutuksen johtamisen tueksi. Hankkeessa kehitetään johtamis- ja pedagogista osaamista organisaation eri tasoilla, kartoitetaan koulutuksenjärjestäjien hyödyntämien tietojen kattavuutta ja laatua sekä kehitetään tiedon tuotantoon ja pedagogiikkaan liittyviä prosesseja ja toimintamalleja. Lisäksi hankkeessa rakennetaan yhteistyötapoja työelämäpalveluiden uudistuksen (TE24) paikallisten valmistelijoiden kanssa sekä vahvistetaan työelämäyhteistyötä. 

Hankkeeseen osallistuu 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Haapaveden Opisto on mukana kehittäjäorganisaation roolissa, johon kuuluu yhteinen verkostotyöskentely, hankkeessa kehitettyjen toimintamallien pilotointi sekä hankkeesta viestiminen ja hankkeen tulosten levittäminen. Opisto osallistuu hankkeen kaikkiin neljään kehittämiskokonaisuuteen, jotka ovat seuraavat: 

  1. Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen 
  1. Laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen 
  1. Osaamisen ja henkilöstön johtaminen 
  1. Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen 

Lisätietoja Haapaveden Opiston osalta

Apulaisrehtori Sari Keskimaa, sari.keskimaa@haapop.fi, 040 868 0314