Hankkeen nimi: Ytimet haltuun
Toteutusaika: 15.12.2017-31.12.2019
Ytimet haltuun -hankkeen toimijaverkoston muodostavat Pohjois Suomen Yksityiset oppilaitokset
(PSYO ry) -verkoston oppilaitokset eli hankkeen koordinaattorina Marttayhdistysten liitto ry:n hallinnoima Oulun Palvelualan Opisto, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Kalajoen Kristillinen Opisto, Haapaveden Opisto sekä Suomen Diakoniaopisto/Oulun kampus.

Hanke pähkinänkuoressa
Hankkeessa kuvataan jatkuvan haun, joustavan sisäänoton ja edelleen opiskelijan HOKSin mukaisen opiskelun eri vaiheiden prosessit ja luodaan aidosti osaamisperusteinen tutkinnon suorittamisen malli, joka soveltuu eri-ikäisten ja taustaisten opiskelijoiden tarpeisiin.
Hankkeessa kehitetään ja vahvistetaan työelämäyhteyksiä työelämätapaamisilla esim. perustamalla toimiva osaamisen kehittämisen toimikunta, jossa on mukana opiskelijoita, työelämän edustajia ja oppilaitosten edustajia. Hankkeessa opetushenkilöstö suunnittelee yhdessä työelämän kanssa yhteisen tutkinnon osan opetuksen, sen sujuvan integroinnin muuhun opetukseen ja työssäoppimiseen hyödyntäen erilaisia digitaalisia välineitä.


Lisätietoja Haapaveden Opiston osalta
Tero Mononen
kehittämispäällikkö
tero.mononen(a)haapop.fi
040 868 2285

Ytimet haltuun (2018-2019) Haapaveden Opiston tulokset

Hankkeen aikana Haapaveden Opisto pilotoi Luotsi -toimintamallia (Liite) ja hankkeen päättyessä toiminta on vakiintunut osaksi oppilaitoksen toimintaa. Kehittämistyössä hyödynnettiin Parasta hankkeiden luotsiopettaja mallia ja tämän perusteella toteutettiin organisaatiollemme toimiva toimintamalli.

Lisäksi toteutimme hankkeen aikana yhteisten tavoitteiden mukaisesti nettikoriin verkkokursseiksi

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakolliset (2 osp) osaamistavoitteet
  • 1. Minä EU:n kansalaisena
   2. Suomalainen yhteiskunta ja nuorten vaikuttaminen
   3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
   4. Oikeudet ja velvollisuudet
   5. Talous ja raha-asiat
 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnaiset (3 osp) osaamistavoitteet
  • Vaikuttaminen
   Aloitteen teko
   Oman alan merkitys
   Suomen talous – vähän tietoa
   Kansantalouden peruskysymyksiä

Kurssien sisältöjä voi suorittaa siten, että opettaja pyytää kirjautumistunnukset ja saa käyttöönsä kurssikokonaisuuden sisällöt ja opiskelijan tehtäväpalautusohjeet.Tunnusten pyyntö tiina.torma(at)haapop.fi.

Liitteet: