Laadulla reformiin 2 -hanke

Laadulla reformiin 2 -hanke on Pohjois-Suomen Yksityiset Oppilaitokset ry:hyn (PSYO) kuuluvan neljän oppilaitoksen yhteishanke, jonka koordinaattorina toimii Oulun Palvelualan Opisto. Hankkeessa on mukana Oulun Palvelualan Opiston lisäksi Haapaveden Opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto sekä Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Hanke kohdistuu kolmelle painopistealueelle. Hankeverkoston yhteinen teema sisältyy ensimmäiseen painopistealueeseen: ”Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen reformin tavoitteiden suuntaisesti”. Hankkeen läpi kulkevana tavoitteena on kehittää oppimisympäristöjen laadunvarmistusta, mikä tarkemmin kuvattuna tarkoittaa ammattitaitovaatimusten toteutumisen varmistamista erilaisissa oppimisympäristöissä järjestetyssä opetuksessa. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa määritellään erilaisissa oppimisympäristöissä toteutettavan opetuksen laatu suhteessa ko. tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja -kriteereihin. Hankkeessa toteutetaan yhdessä työelämäkumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa oppimisympäristöjen laadunarviointikäsikirja, -lomakkeisto tai -kriteeristö, jolla voidaan arvioida ja kehittää uusien oppimisympäristöjen vastaavuutta ammattitaitovaatimuksiin ja joka ohjaa uusien työelämäkumppaneiden, opiskelijoiden ja oppilaitoksen yhteistyön käynnistämistä ja toteutusta laadunhallinnan näkökulmasta. Muita teemoja hankkeessa ovat osallistamisen kehittäminen sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessien varmistaminen.

Lisätietoja Haapaveden Opiston osalta
Tero Mononen
kehittämispäällikkö
tero.mononen(a)haapop.fi
040 868 2285