Toteutusaika: 1.11.2023 – 31.12.2024 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä OMNIA 

Hankkeessa jalkautetaan ja vakiinnutetaan vuosina 2022 ja 2023 toteutettujen digihankkeiden tuloksia hyödyntämään ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaation kehittämistä ja toimintatapoja. Samalla varmistetaan hankkeissa tuotettujen materiaalien ylläpitäminen ja päivittäminen. Hanke edistää verkostoyhteistyön syntymistä ja jatkuvuutta.  

Hankkeeseen osallistuu 89 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Haapaveden Opisto osallistuu hankkeeseen hyödyntäjän roolissa, jossa osallistutaan aktiivisesti verkostotyöhön tavoitteena oppia ja viedä osaamista omaan organisaatioon. Haapaveden Opisto osallistuu seuraaviin kehittämiskokonaisuuksiin:  

1. Digikyvykkyys osaksi toimintaa (organisaatiokohtaisen dikikyvykkyyden kehittämissuunnitelman laatiminen) 

1.3 Tieto-osaamisen jalkauttaminen (jalkautetaan Tieto-osaava-hankkeessa tuotettuja materiaaleja ja toimintamalleja) 

1.4 Digiosaamisen jalkauttaminen (jalkautetaan Digiosaava-hankkeessa tuotettuja materiaaleja ja toimintamalleja)

Lisätietoja Haapaveden Opiston osalta

Apulaisrehtori Sari Keskimaa, sari.keskimaa@haapop.fi, 040 868 0314