Toteutusaika: 20.11.2023 – 31.12.2024 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA 

Hankkeen tavoitteena on luoda ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyössä vieraskielisen opetuksen kehittäminen ja kotimaisten kielten opetuksen tarjonnan ja laadun parantaminen -kehittämis- ja koulutuskokonaisuus. Sen sisältöjen ja tavoitteiden tarkoituksena on palvella opiskelijan yksilöllisiä tarpeita ja hyödyntää jo luotuja hyviä käytänteitä. Hankkeen avulla ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen vähenee ja valmistuneiden työllistyminen paranee, kun englanninkielisten opintosisältöjen tarjontaa lisätään ja kotimaisten kielten (S2/R2) sekä kielitutkintojen tarjontaa ja laatua parannetaan. 

Hankkeeseen osallistuu 62 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Haapaveden Opisto toimii työpakettivastaavana työpaketissa 2 yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopiston (Tredu) kanssa sekä osallistujana työpaketeissa 1,3,4 ja 5. Työpakettivastaavan rooliin kuuluu kehittämiskokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen sekä kehittämistyö yhdessä hankeverkoston kanssa. Osallistujan roolissa osallistutaan verkostotyöskentelyyn ja jalkautetaan työskentelyn tuloksia omaan organisaatioon.  

Työpaketti 2:ssa keskiössä on kotimaisten kielten oppiminen ja kielitaidon kartoittaminen. Työpaketin tavoitteena on kuvata tämänhetkisiä S2/R2-opetuksen käytänteitä ja kehittämiskohteita eri organisaatioissa, jalkauttaa aiemmissa hankkeissa tuotettuja materiaaleja ja toimintatapoja sekä kehittää uusia esim. tekoälyä hyödyntäen, verkostoitua alueellisesti maahanmuuttajahankkeiden kanssa ja kehittää kielitaidon kartoittamisen keinoja.  

Muissa työpakeissa käsitellään seuraavia teemoja: 

TP1. Vieraskielinen opintotarjonta ja englanninkieliset yhteiset tutkinnon osat 

TP3. Osaamisen tunnistamisen keinot 

TP4. Oppimisen tuen mallit ja toimintaympäristöt 

TP5. Työelämän monimuotoisuuden tukeminen

Lisätietoja Haapaveden Opiston osalta

Apulaisrehtori Sari Keskimaa, sari.keskimaa@haapop.fi, 040 868 0314