Ammatillisen koulutuksen digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen –hanke (Digiosaava.fi -hanke)

Toteutusaika: 1.8.2022-31.12.2023

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Koordinoija: TTS Työtehoseura ry

Hankkeella tavoitellaan lopputuloksina kehittämiskokonaisuuden kautta sitä, että uutta teknologiaa hyödynnettäisiin laajasti ja innovatiivisesti oppimisen tukena, ja, että koulutuksen järjestäjien kyvykkyys ja osaaminen kasvaisi, jotta digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet pystyttäisiin hyödyntämään koulutuksen järjestämisessä kattaen muun muassa opetuksen toteutuksen kuin myös johtamisen käytännöt. 

Hankkeen tavoitteena on luoda ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus, joka sisältää osaamisen kehittämisen polun sekä koulutuskokonaisuudet koulutuksen johdolle, hallintohenkilöstölle sekä opetus ja tukihenkilöstölle. 

Kehittämiskokonaisuuden tavoitteena on edistää suunnitelmallisesti koulutuksen järjestäjien digitalisaatiota digikyvykkyyskyselyn teemojen mukaisesti. Kehittämiskokonaisuus työstetään virtuaaliseen osaamiskampukseen, joka kokoaa osaamisen kehittämispolun, koulutukset sekä käyttöönotettavat muokattavat aineistot selkeäksi kokonaisuudeksi kohderyhmät huomioiden. Osaamiskampuksen on tarkoitus myös ohjata käyttäjäänsä, jotta käyttäjä voi keskittyä uuden oppimiseen ja omaksumiseen sen sijaan, että arvokasta aikaa kuluisi ympäristön ja aineistojen hahmottamiseen.

Haapaveden Opisto on mukana osallistujajäsenenä Digiosaava. fi -hankkeen seuraavissa teemaryhmissä:

Työryhmä 1: Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää 

Työryhmä 2: Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen 

Työryhmä 3: Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen 

Työryhmä 5: Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka 

Työryhmä 8: Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista 

Hankkeen verkkosivut:
http://digiosaava.fi/www/

Lisätietoja Haapaveden Opiston osalta

Rehtori

Marika Åvist

marika.avist(a)haapop.fi

040 868 2282