OPVA Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen

OPVA haltuun -hankkeessa yhtenäistään opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) soveltamista ja järjestämismallia valtakunnallisesti. 

Toteutusaika: 1.8.2022-31.12.2023

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Koordinoija: Turun kaupunki, mukana hankkeessa on yhteensä 63 koulutuksenjärjestäjää

Hankkeen tavoitteena on kehittää verkoston voimin opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Tavoitteena on OPVA-opintojen järjestämisen parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Hanke tähtää siihen, että OPVAn soveltaminen yhtenäistyy ja mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen. 

 Haapaveden Opisto on mukana osallistujajäsenenä OPVA haltuun -hankkeen seuraavissa teemaryhmissä:

 Opiskelutaidot ja elämänhallinta

 • opiskelukäytänteiden, -valmiuksien ja -tekniikoiden (selko)materiaalit
 • sosiaalisten verkostojen löytäminen
 • työn/perheen ja opiskelun yhteensovittaminen
 • työelämä- ja yhteiskuntataidot
 • elämänhallinnan tuki

 Kieli ja viestintä 

 • opintoihin/työelämään riittävän kielitaidon määrittäminen
 • opiskelijoiden motivointi
 • heterogeeniset opetusryhmät
 • kielen oppiminen
 • kielen kehittymisen tuki työelämäympäristöissä

 Kielitietoisuus ja selkokielisyys ammattiopinnoissa 

 • selkokielisten materiaalien laatiminen ja käyttö (verkkototeutukset, näyttöjen ohjeet, ammattitaitovaatimukset, sanastot)
 • kielitietoisuusvalmennukset
 • S2/OPVA- ja ammatinopettajien yhteistyö

Järjestämisen toimintamallit 

 • OPVAan ohjaus ja ottamisen kriteerit 
 • yksilöllisten ja joustavien mallien tarjonta
 • yhteydet tutkinnon suorittamiseen ja työelämässä oppimiseen
 • vaikuttavuus 

Lisätietoja Haapaveden Opiston osalta

Rehtori

Marika Åvist

marika.avist(a)haapop.fi

040 868 2282