Tietojohtamisen kehittäminen -hanke

Toteutusaika: 1.8.2022-31.12.2023

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö, ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Koordinoija: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, osatoteuttajia mukana 75

Tietojohtamisen hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kattavan toimijaverkoston kautta. Eri suuruiset ja eri tiedon tuotannon vaiheissa olevat ammatillisen koulutuksen toimijat luovat yhteisiä toimintamalleja, jakavat tietoa ja osaamista verkostossa ja kehittävät omia tietojohtamisen prosessejaan yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen kautta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa tiedon tuotantoon liittyviä prosesseja, niiden mittaamista ja arvioimista, tiedon analysointiin liittyviä kyvykkyyksiä sekä kansallisten indikaattori- ja tilastotietoihin liittyvää määrittelyä, kehittämistä ja hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Hanke toteutetaan kattavana valtakunnallisena verkostohankkeena, jonka osallistujat ovat tunnistaneet nämä kehittämistarpeet. 

 Haapaveden Opisto on mukana Tietojohtamisen kehittäminen -hankkeen seuraavissa teemaryhmissä:

 Kehittäjänä:

  • Työpaketti 3: Tiedon laadun varmistaminen järjestelmästä
  • Työpaketti 4: HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen

Osallistujana:

  • Työpaketti 1: Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen
  • Työpaketti 2: Tiedontuottaminen tarpeen näkökulmasta
  • Työpaketti 5: Ammatillisen koulutuksen tietojohtamisen kohdearkkitehtuurin kuvaaminen

Lisätietoja Haapaveden Opiston osalta

Rehtori

Marika Åvist

marika.avist(a)haapop.fi

040 868 2282