Haapaveden eSport akatemia

Esport eli elektroninen urheilu (eng. eSports tai e-sports) on tietotekniikkaa hyödyntävää kilpaurheilua. Elektronista urheilua harrastetaan niin joukkue- kuin yksilömuodossakin riippuen pelistä ja pelimuodosta.

Esport-toiminnassa pelaamisen valmentamisen lisäksi tärkeässä osassa valmennusta on myös fyysinen ja psyykkinenhyvinvointi, joka on suorassa suhteessa opiskelumotivaatioon ja itsensä kehittämiseen. eSport on kasvava globaali ilmiö ja se tuo mukaan uudenlaista verkostoitumista eri toimijoiden kanssa.

Haapavedellä on paljon 15 -20 -vuotiaita, jotka opiskelevat toisen asteen oppilaitoksissa tai eivät ole opinnoissa mukana. Tämä ikäryhmä on kohderyhmä, joka on kiinnostunut ja viettämään paljon aikaa virtuaalipelaamisen parissa. On erittäin tärkeää, että tällaista kiinnostusta tuetaan ja ohjataan siten, että se auttaa opiskelijoita ja koulupudokkaita tulevaisuudessa ja sen ohjaa entistä terveellisimpiin elämäntaitoihin osana digitaalistuvaa maailmaa.

eSport on ammattimaista urheilua, joka voi olla yksi moderni tapa työllistää nuoret tulevaisuudessa tai lisätä heidän kiinnostustaan esimerkiksi peliteknologioiden opintoihin ja työelämään. eSport tuo mukanaan myös tiimityöskentely- ja sisäisen yrittäjyyden taitoja, jotka ovat tulevaisuuden työelämässä arvokkaassa asemassa.

Haapaveden eSport akatemia hankkeen pääkohderyhmänä ovat toisen asteen opiskelijat, ei opinnoissa olevat ja lisäksi yläkoulun oppilaat, joille tarjotaan jo yläkoulun aikana kokeilumahdollisuuksia Esport-toimintaan. Kokeilumahdollisuudet tarkoittavat tutustumista alaan, vierailukäynti sekä mahdollisuuksia ohjattuun pelitoimintaan harrastuksena. Tällä vahvistetaan nuorten kiinnostusta jatkaa opiskelua omalla paikkakunnalle, kun paikkakunta tarjoaa moderneja harrastusmahdollisuuksia. Samalla hankealueen vetovoimatekijät paranevat nuorten näkökulmasta. Lisäksi syrjäytymisuhan alla olevat nuoret pääsevät muun tukitoiminnan kautta mukaan yhteisölliseen toimintaan.

Lisätietoja

Tommi Ranta-Eskola
Projektipäällikkö/eSport-valmentaja
tommi.ranta-eskola(at)haapop.fi
040 868 2251