#Laatupoweria 2 – Kokonaisvaltaista laadunhallintaa

Hankkeemme, #Laatupoweria 2 – Kokonaisvaltaista laadunhallintaa, on Pohjois-Suomen Yksityiset
Oppilaitoksen ry:n (PSYO) neljän oppilaitoksen yhteishanke, jossa koordinaattorina toimii Haapaveden Opisto ja hankekumppaneina Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Kalajoen Kristillinen Opisto ja Oulun Palvelualan Opisto. Hanke toimii jatkona saman verkoston muille yhteislaatuhankkeille. Hanke kohdistuu kolmelle painopistealueelle: Laadunhallinta on kokonaisvaltaista, Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa ja Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti. Hankkeen tavoitteena on luoda verkoston kanssa yhteisiä, edelleen jaettavia toimintamalleja, jotka edistävät kokonaisvaltaista laadunhallintatyötä yhdessä työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hankkeen ydintavoite on kehittää koulutuksen laatua ja oppilaitoksien laadunhallintajärjestelmiä. Tavoitteena on, että laatuhankkeen jälkeen saavutetaan konkreettisia ja ennakoivia laadunhallinnan menettelytapoja ja käytänteitä, joita verkosto ja muut oppilaitokset voivat hyödyntää osana omaa laatutyön kehittämistä. Tavoitteena on, että laadunhallinta on kokonaisvaltaisesti osana arjessa tapahtuvaa työtä ja siitä tiedotetaan aktiivisesti sekä sisäisesti että ulkoisesti ja että laatutyön ennakointi on osa toiminnan strategista johtamista. Hankkeen jälkeen käytössä on myös organisaation kehittämiseen tarvittavat mittarit ja toiminnan arviointi on systemaattista. Hankkeen kehittämistehtävistä hyötyvät Psyo-verkoston toimijat vertaiskehittämisen kautta sekä laadukkamman koulutuksen toteuttamisen kautta opiskelijat, työelämä ja muut sidosryhmät. Hankkeen aikana verkostossa kehitetään/toteutetaan Laatuluotsi -toimintamalli, vertaisarviointityöpajoja, uudet mittaristot ja niiden hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä, laadulla johtamisen kehittämistä, erilaisia menettelytapoja henkilöstön osallisuudelle.

Haapaveden Opiston hanketyön tuloksia