Koronaviruksen mukanaan tuomien rajoitusten aiheuttama nopea siirtyminen verkko- ja etäopetukseen toi mukanaan monia haasteita opetushenkilöstön ja oppilaitosten arkeen. Omat haasteensa tilanne on tuonut myös oppilaille ja heidän kotijoukoilleen. Hanke edelleen kehittää alueen koulutustoimintaa ja vastaa alueen oppilaitosten arjessa esiin nousseisiin poikkeusolosuhteiden aiheuttamiin toimintaympäristön käytännön haasteisiin.

 Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat 

– Alueen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö ja oppilaitosten hallinto 

– Oppilaiden vanhemmat, kaikilla ei kykyä ohjata/tukea 

– Oppilaat, jotka ovat vaarassa syrjäytyä opetuksesta (nivelvaiheessa olevat nuoret)


Hankkeen toimenpiteet: 

1.Pedagoginen etäohjauksen toimintamalli – Hankkeen päätavoitteena on luoda alueen koulutustoimijoiden käyttöön yhtenäinen pedagoginen etäohjauksen toimintamalli, joka on hyödynnettävissä paitsi tämän hetken akuuteissa tarpeissa myös tulevassa opetuksen arjessa. Toimintamalliin sisältyy myös pandemian jälkeiseen aikaan sovellettavaksi jälkihoidon malli

 2.Koordinaattorin tuki – Hankkeessa toimii oppilaitosten yhteinen koordinaattori. Koordinaattori on hankkeen toiminta-aikana mukana tukemassa, konsultoimassa ja koordinoimassa etäopetusta ja -ohjausta sekä kehittämässä sen sisältöjä. Koordinaattori tekee tiivistä yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa ja on jatkuvassa yhteydessä niiden henkilökuntaan.

 3.Koulutus – Hanke tarjoaa alueen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja oppilaitosten hallinnolle ja oppilaiden vanhemmille valmiuksia ja digityökaluja etätukeen, -opetukseen, -ohjaukseen ja-oppimiseen järjestämällä koulutusta, kuten työpajoja, webinaareja ja seminaareja, jotka streemataan alueelle.

 Hanke on Oulun eteläisen alueen yliseutukunnallinen hanke, jossa ovat Haapaveden Opiston ja Oulun yliopiston lisäksi mukana Haapaveden kaupunki, Nivala-Haapajärven seutukunnan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kunnat sekä Oulun kaupunki.