Toteutusaika: 1/2021-12/2022

Hankkeen tavoite: Hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjien hyvinvointia,
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Hanketta hallinnoi: Suomen kansanopistoyhdistys ry  

Hankeverkosto: Kalajoen Kristillinen Opisto, Seurakuntaopisto, Kiljavan opisto, Suomen Nuoriso-opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Haapaveden Opisto, Kankaanpään opisto, Kanneljärven Opisto, Paasikivi-Opisto, Peräpohjolan opisto, Pohjois-Savon opisto, 
Raudaskylän Kristillinen Opisto, Rovala-Opisto

Haapaveden Opiston on mukana hankkeessa kahdessa kehittämiskokonaisuudessa:
2.3. Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen, jonka tavoitteena on opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen osallistamalla
opiskelijoita kasvattajayhteisön eri toimintoihin yhteisöllistä toimintakulttuuria kehittämällä.
2.4. Oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen,jonka tavoitteena on vahvistaa niin opiskelijoiden kuin henkilöstön turvallisuuskompetenssia (tiedot, taidot ja asenteet), jolloin osaaminen turvallisuuteen vaikuttavien ilmiöiden tunnistamisessa, varautumisessa ja niihin reagoimisessa eri oppimisympäristöissä (lähiopetus, verkko-opetus, työpaikalla tapahtuva oppiminen) vahvistuu.

Lisätietoja Haapaveden Opiston osalta
Marika Åvist
rehtori
marika.avist(a)haapop.fi
040 868 2282