OSUU! – Osaamista positiiviseen uudistumiseen

Toteutusaika: 1/2021 – 6/2022 

Hankkeen tavoitteena
 on PRIDE-mallin mukaisten positiivisen organisaation osatekijöiden ja positiivisen johtamisosaamisen vahvistamisella luoda edellytyksiä suunnitelmalliseen, hallittuun ja jatkuvaan muutostenjohtamiseen ja uudistumiskykyisen toimintakulttuurin rakentamiseen.

Hanketta koordinoi: Suomen Diakoniaopisto Oy, Helsinki

Hankkeen yhteistyökumppanit: Ammattiopisto Live, Helsinki Business College Oy, Careeria, Haapaveden opisto, Helsingin maa­lariammattikoulu, Hevosopisto, Jyväskylän palveluammat­tiopisto, Kanneljärven opisto, Kankaanpään opisto, Kiinko Kiinteistöalan Koulutus­säätiö, Kiipula, Oulun Palveluopisto, Perho Liiketalous opisto Oy, Prakticum Svenska Framtidsskolan i Helsingfors regionen Ab, PSK-Aikuisopisto, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, RATEKO, Seurakuntaopisto Kirkkopalvelu ry, Ammattiopisto Spesia Oy, Sykli Suomen ympäristöopisto, TTS Työtehoseura

Yhteyshenkilö: 
Marika Åvist
marika.avist@haapop.fi
040 8682 282  

OSUU!

Haapaveden Opistolla on hanketavoitteiden mukaisesti kehitetty ja arvioitu johdon osaamista sekä edistetty koko henkilöstön työhyvinvointia jatkuvan muutoksen keskellä erilaisten koulutusten ja yhteisten tilaisuuksien kautta. Hankkeessa on mm. otettu käyttöön uusia palaverikäytänteitä, yhteistyössä rakennettu opiston pedagoginen strategia ja määritelty opiston keskeiset sidosryhmät suunnitelmallisen yhteistyön pohjaksi.

Haapaveden Opiston johtamisviestintä

Haapaveden Opiston pedegoginen strategia

Haapaveden Opiston sidosryhmät