#laatupoweria -hanke

Hankkeen nimi: #Laatupoweria – Voimaa yhteistyöverkostosta
Toteutusaika: 1.1.2019-31.12.2019

Hankkeemme, #Laatupoweria – Voimaa yhteistyöverkostosta, on Pohjois-Suomen Yksityiset
Oppilaitoksen ry:n (PSYO) neljän oppilaitoksen yhteishanke, jossa koordinaattorina toimii
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu ja hankekumppaneina Haapaveden Opisto, Kalajoen
Kristillinen Opisto ja Oulun Palvelualan Opisto. Hanke toimii jatkona saman verkoston muille
yhteislaatuhankkeille. Hanke kohdistuu kolmelle painopistealueelle, joista hankeverkoston
yhteinen painopistealue on: “Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen uuden ammatillisen
koulutuksen lainsäädännön tavoitteiden suuntaisesti”. Hankkeen punaisena lankana kulkee
tavoite luoda yhdessä työelämän edustajien ja muiden sidosryhmien kanssa yhteiset
toimintamallit, joilla voidaan kehittää koulutuksen laatua ja oppilaitoksien
laadunhallintajärjestelmiä. Tavoitteena on, että laatuhankkeen jälkeen saavutetaan
konkreettisia tuloksia laadunhallintajärjestelmän kehittymisen osalta, kun muun muassa
opiskelijatiedot siirtyvät virheettömästi koulun omista oppilastietojärjestelmistä KOSKI-
järjestelmään, kaikilla työpaikoilla noudatetaan toimintamallia, joka on luotu yhdessä
oppilaitoksen ja työpaikan henkilöstön kanssa sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen
järjestämiseen että sen arvioimiseen liittyen, opiskelijapalautteisiin saatavien vastauksien
määrä tulee kasvamaan verrattaessa vanhalla mittaristolla saatuihin vastaustuloksiin ja
tiedolla johtamisen työkalun (mm. Power BI:n) hyödyt koulujohtamisessa on selvitetty.

Lisätietoja Haapaveden Opiston osalta
Tero Mononen
kehittämispäällikkö
tero.mononen(a)haapop.fi
040 868 2285

Hankkee tulokset, Haapaveden Opisto

Hankkeen aikana Haapaveden Opisto on päivittänyt ydinprosessin, ottanut käyttöön School day -tiedolla johtamisen työkalun sekä kouluttanut henkilöstöä laatu- ja prosessiajatteluun.

Kuvaus tuloksista liitteenä

Liitteet: