Toteutusaika: 1.1.2024 – 30.6.2026 

Rahoittaja: Opetushallitus 

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija: Etelä-Pohjanmaan opisto 

Hankkeen osatoteuttajat: Kanneljärven Opisto, Kiteen Evankelinen Opisto, Peräpohjolan opisto, Rovala-opisto ja Haapaveden Opisto 

Hankkeessa ammatillista koulutusta järjestävät kansanopistot laativat yhtenäiset prosessit ja toimintamallit oppimisen tuen systemaattiseen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin kansanopistokontekstissa. Painopisteenä ovat henkilökohtaistaminen, työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikainen ohjaus ja tuki sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Oppimisen tuen järjestämisessä huomioidaan asuntolatoiminta ja moniammatillinen yhteistyö. Opiskelijat huomioidaan oman hyvinvoinnin ja tuen tarpeiden asiantuntijoina.  Haapaveden Opiston osalta hankkeessa mm. kehitetään HOKS-prosessia, tuen kartoittamista ja toteuttamista kaikissa tutkintomuodoissa (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot), organisaation toimintakulttuuria sekä erityisopettajien konsultatiivista roolia.

181404_oph_rahoittaa_rgb

Lisätietoja Haapaveden Opiston osalta: 

Erityisopettaja Pirjo Humalainen, pirjo.humalainen@haapop.fi, 040 868 2260