Toteutusaika: 1.1.2024 – 30.6.2026 

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisen opiskeluhuollon saavutettavuutta erityisesti jatkuvan oppimisen opiskelijoiden parissa. Hankkeen avulla varmistetaan, että jatkuvan oppimisen opiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tuetaan monimuoto-opinnoissa niin lähiopetuksessa, etäopinnoissa kuin työpaikoillakin. Hankkeen aikana kehitetään hyvinvointiohjaamisen malli, jossa toimii hyvinvointiohjaaja sekä hyvinvointitutoreita. Mallia voidaan soveltaa myös oppivelvollisten hyvinvoinnin tukemiseen. Hyvinvointiohjaajan ja -tutoreiden toiminnalla luodaan yhteisölliseen opiskeluhuoltoon uutta toimintakulttuuria, joka huomioi paremmin jatkuvan oppimisen opiskelijat ja jonka avulla koulutetaan tutoreita vastaamaan hyvinvoinnin, vuorovaikutuksen ja osallisuuden tukemisen tarpeisiin.

Lisätietoja Haapaveden Opiston osalta

Apulaisrehtori Sari Keskimaa, sari.keskimaa@haapop.fi, 040 868 0314